Photon Moduł SEL
Nowość
 • SKU:

Photon Moduł SEL

1.899,90 zł
Vat wliczony w cenę. Koszty dostawy dostępne po przejściu do kasy.
Produkt dostępny od 31 maja 2021 r. wyłącznie w dystrybucji edukacyjnej na MojeBambino.pl Jeśli zastanawiasz się nad zakupem, umów się na darmową konsultację. Dostarczymy wybrany produkt do Twojej placówki i zaprezentujemy jego możliwości.
 • Kod kreskowy:
Informacje o produkcie
image

Zestaw ćwiczeń wspierających rozwój społeczno- emocjonalny dzieci w wieku 6-11 lat. Wykorzystanie interaktywnego robota Photon i dołączonych pomocy dydaktycznych pomoga dzieciom zaangażować się w proponowane aktywności i ułatwia przyswajanie nowej wiedzy.

image

Pomóż dzieciom
zrozumieć ich emocje

SEL (z ang. social emotional learning) obejmuje skoordynowane strategie nauczania i rozwoju, skupiając się na niezwykle ważnych sferach życia – emocjach i relacjach uczniów. Wszystkie aktywności w zestawie opierają się na metodologii rozwoju kompetencji społeczno-emocjonalnych opracowanej przez wiodącą w tej dziedzinie organizację Collaborative for Academic, Social and Emotional Learning (CASEL).

Rozwój emocjonalny jest wpisany w podstawę programową dla przedszkola i edukacji wczesnoszkolnej. Wykorzystując ćwiczenia z zestawu Twoi uczniowie dowiedzą się, jak radzić sobie z trudnymi zagadnieniami oraz lepiej funkcjonować w rodzinie, szkole i społeczeństwie. Wyposażysz ich w podstawowe umiejętności radzenia sobie z agresją, stresem i negatywnymi emocjami. Pomożesz lepiej rozpoznawać emocje swoje i innych osób. Nauczysz okazywania empatii i wdzięczności, dokonywania właściwych wyborów, współpracy w grupie, samodyscypliny oraz szacunku do siebie nawzajem.

image

Podstawa merytoryczna – CASEL Framework

Wszystkie ćwiczenia znajdujące się w zestawie są oparte na sprawdzonej metodologii rozwoju kompetencji społeczno-emocjonalnych opracowanej przez wiodącą w tym obszarze organizację Collaborative for Academic, Social and Emotional Learning (CASEL) (https://casel.org/).

Proponowane aktywności umożliwiają wspieranie rozwoju SEL we wszystkich określonych przez CASEL obszarach, tj. samoświadomość, samosterowność, umiejętność budowania relacji, świadomość społeczna oraz podejmowanie odpowiedzialnych decyzji.

image

Ćwiczenia wspierają rozwój dzieci w następujących obszarach:

Samoświadomość

Poprzez kształtowanie rozumienia własnych emocji, myśli i wartości oraz ich wpływu na zachowanie w różnych sytuacjach zadaniowych. Ćwiczenia obejmują m.in. doskonalenie zdolności rozpoznawania swoich mocnych stron i ograniczeń oraz wzmacniają poczucie pewności siebie.

image

Zarządzanie sobą

Poprzez kształtowanie umiejętności zarządzania emocjami, myślami i zachowaniami w różnych sytuacjach zadaniowych oraz naukę osiągania celów i aspiracji. Ćwiczenia obejmują m.in.naukę: radzenia sobie ze stresem, dążenia do osiągania celów własnych i grupowych, planowania działań własnych i grupowych, samodyscypliny i motywacji do podejmowania inicjatyw.

image

Umiejętności związane z relacjami

Poprzez kształtowanie umiejętności nawiązywania i utrzymywania zdrowych i wspierających relacji w grupie i najbliższym otoczeniu dziecka. Ćwiczenia obejmują m.in. naukę: umiejętnego i skutecznego komunikowania się, aktywnego słuchania, współpracy w grupie, współpracy przy rozwiązywaniu problemów i konstruktywnego negocjowania konfliktów, poruszania się w otoczeniu o różnych potrzebach i możliwościach społecznych i kulturowych, naukę oferowania pomocy w razie potrzeby oraz ochrony praw innych w tym słabszych, chorych i z niepełnosprawnościami.

image

Świadomość społeczna

Poprzez kształtowanie rozumienia perspektyw innych osób, odczuwania empatii wobec innych - w tym osób z różnych środowisk, kultur czy narodowości. Ćwiczenia obejmują między innymi naukę okazywania szacunku, empatii i współczucia dla innych, okazywania troski o uczucia innych, zrozumienia i wyrażania wdzięczności, rozpoznawania różnorodnych norm społecznych.

image

Odpowiedzialne podejmowanie decyzji

Poprzez kształtowanie umiejętności dokonywania troskliwych i konstruktywnych wyborów dotyczących osobistego zachowania i interakcji społecznych w różnych sytuacjach. Ćwiczenia obejmują naukę przewidywania i oceniania konsekwencji swoich działań, krytycznego myślenia, rozwiązania problemów osobistych i społecznych, ciekawości i otwartości w działaniach dla dobra osobistego, społecznego i zbiorowego.

image

Reintegracja – jak zmniejszać społeczne skutki pandemii u dzieci?

W związku z pandemią, długotrwałą izolacją i brakiem normalnych relacji z rówieśnikami wszyscy obserwujemy wzrost niepokojących zjawisk wśród najmłodszych – wzrasta liczba nerwic i stwierdzonych przypadków depresji, zwiększa się poziom agresji. Moduł SEL pozwala wyposażyć uczniów w wiedzę i umiejętności zmniejszające te niepożądane zjawiska. Wykorzystanie robota i dodatkowych pomocy dydaktycznych, a także zastosowana forma ćwiczeń i zabaw, rozbudzają ciekawość i pozwalają się uczniom bardziej zaangażować.

image

50 pomysłów na Twoje zajęcia

W zestawie znajdziesz aż 50 ćwiczeń opracowanych przez zespół ekspertów z Polski oraz USA. Mają one ustandaryzowaną, ale elastyczną formę, dzięki czemu swobodnie dostosujesz ich wykorzystanie do innych elementów Twoich zajęć. Tylko od Ciebie zależy, czy włączysz je w Waszą szkolną rutynę (niektóre ćwiczenia możecie realizować wielokrotnie, np. kończąc wspólny tydzień) czy uczynisz z nich temat odrębnej lekcji. Część pomysłów będziesz mógł/mogła również łatwo dostosować do bieżących wydarzeń, istotnych dla Waszej społeczności.

image

O autorkach zestawu

Jolanta Okuniewska
Nauczycielka edukacji wczesnoszkolnej w Szkole Podstawowej nr 13 im. Komisji Edukacji Narodowej w Olsztynie. W uznaniu osiągnięć w grudniu 2015 roku znalazła się w finale 50 najlepszych nauczycieli świata w konkursie Global Teacher Prize, a w roku 2016 uzyskała tytuł Honorowy Profesor Oświaty. Była wieloletnią ambasadorką programu eTwinning, jest trenerką kodowania i umiejętności cyfrowych. Publikuje na temat wykorzystania TIK w edukacji dzieci młodszych. Rozpropagowała w Polsce Międzynarodowy Dzień Kropki. W swoich działaniach promuje refleksyjne podejście do stosowania nowoczesnych technologii, podkreśla wartość współpracy i uczenie się w sytuacjach bliskich życiu.

Paulina Kurowska-Loryńska
Nauczycielka edukacji wczesnoszkolnej, zafascynowana nowoczesnymi technologiami i ich wykorzystaniem w pracy w najmłodszymi uczniami. Realizatorka licznych, nagradzanych Krajowymi i Europejskimi Odznakami Jakości, projektów eTwinning. Ambasadorka eTwinning i Microsoft Innovative Educator Expert 2020-2021. Członkini Superbelfrów Mini.


Zawartość
zestawu

 • Photon™ Robot for Education
 • Zestaw 50 scenariuszy ćwiczeń
 • Mata edukacyjna (kratownica)
 • Mata edukacyjna (storytelling)
 • 5 zestawów fiszek do przeprowadzania ćwiczeń:
 • • symbole z aplikacji (24 szt.)
 • • emocje i postacie (25 szt.)
 • • przedmioty i miejsca (25 szt.)
 • • cyfry i litery (24 szt.)
 • • sytuacje, postawy, zarządzanie stresem (18 szt.)
 • Kostka edukacyjna
 • Drewniane patyczki do losowania (50 szt.)

Inni kupili również

Do góry